top of page
תחשוב טוב יהיה טוב!.png

לראות את הטוב- עין טובה

לפני שצוללים לאסטרטגיות ספציפיות, חשוב להבין מדוע סביבה חיובית בכיתה היא כל כך חשובה. מחקרים הראו שסביבה חיובית יכולה להוביל להישגים אקדמיים גבוהים יותר, מוטיבציה מוגברת, רווחה חברתית ורגשית טובה יותר והתנהגות משופרת. כאשר תלמידים מרגישים בטוחים, נתמכים ומכבדים, יש סיכוי גבוה יותר שהם יעסקו בלמידה וייקחו. סיכונים.

 • תנו מקום לטוב

הצעד הראשון ביצירת אווירה חיובית בכיתה הוא לתת את הטון לחיוביות. המשמעות היא יצירת מודל של התנהגות ושפה חיובית, התמקדות בחוזקות ולא בחולשות, והימנעות מהערות או תלונות שליליות. עודדו את התלמידים שלכם לראות את הטוב בעצמם ובאחרים, ולחגוג את ההצלחות (קטנות).

 • עין טובה

אופטימיות היא מרכיב מרכזי באווירה חיובית בכיתה. כאשר תלמידים מאמינים ביכולתם ללמוד ולצמוח, יש סיכוי גבוה יותר שייקחו סיכונים ויתמידו מול אתגרים. כדי לטפח אופטימיות, עודדו חשיבה צמיחה על ידי שבח על המאמץ נסחו עם התלמידים כישלונות כהזדמנויות לצמיחה. בנוסף, אם אתם יכולים שלובו  שיטות מיינדפולנס והצהרות חיוביות כדי לעזור לתלמידים לטפח תחושת הכרת תודה ואופטימיות. על משוב מקדם למידה ראו כאן.

 • שפה חיובית

הכרת תודה וטוב לב הם מרכיבים חיוניים לאווירה חיובית בכיתה. עודדו את תלמידיכם להביע הכרת תודה וטוב לב כלפי עצמם ואחרים על ידי שילוב יוזמות הכרת תודה, מעשי חסד ופרויקטים משותפים. על ידי התמקדות בטוב וטיפוח תחושת קהילה, סביר יותר שהתלמידים ירגישו מחוברים ומעורבים בתהליך הלמידה.

אמנם חשוב להתמקד בטוב, אבל חשוב גם לטפל בתלונות ושליליות בצורה בונה. במקום להתעלם או לדחות תלונות, למדו את תלמידיכם כיצד להביע את דאגותיהם בצורה חיובית ומכבדת. בנוסף, דגלו אסטרטגיות יעילות לפתרון קונפליקטים והדגישו את חשיבות האמפתיה וההבנה.

מהלך מפגש מספר 1- צנצנת הטוב

גיל:  ז- י"ב

 • התחלה חדשה

 • תשובה- לשוב אל עצמי.

 • פרשת לך- לך, לעצמך.

 • ספרות- 

 • היסטוריה-

שלב א:

משחקים את המשחק "הרוח נושבת" ​, המנחה יבקש מהתלמידים לשתף במשהו טוב ולמצוא בו משהוא רע. מי שמזדהה עם הרע, יעמוד ויחליף מקום.

שלב ב: 

המנחה יודיע לתלמידים על הודעה מההנהלה שתעלה תגובה שלילית מהתלמידים. מתכננים מראש עם אחד התלמידים שיכתוב את כל התלונות שהכיתה תאמר בעקבות הידיעה.

שלב ג:

קוראים את הקטע "לשחק בלשנוא".

דיון כיתתי: 

מה המיומנות שטבעית לנו יותר, לראות את הטוב או את הרע?

איך הרגשתם כשקראתם את המשחק בלשנוא? 

מה גורם לאנשים להיות שליליים? 

מה יוצרת אווירה שמקדשת הסתכלות על הרע?

מה נרוויח אם תהיה אווירה נעימה בכיתה?

כיצד נוכל לייצר אווירה חיובית בכיתה?

לפני סיום: המנחה יציג לתלמידה הכיתה צנצנת שקופה שתהיה מונחת בכיתה. התלמידים יוכלו לכתוב פתקים ובהם ישתפו במעשה טוב שהם עשו/ ראו את החבר לכיתה עושה, פרגון ל.. /תודה ל...

כשהצנצת תתמלא הכיתה תצ'ופר ביום כיף/ יציאה להתנדבות/ פרס.

עין טובה

מהלך מפגש מספר 2- ??

גיל:  ז- י"ב

 • התחלה חדשה

 • תשובה- לשוב אל עצמי.

 • פרשת לך- לך, לעצמך.

 • ספרות- 

 • היסטוריה-

 • עברית- כתיבה חופשית

סדנת כתיבה חופשית.

כדאי להוריד את הקבצים ולצלם לתלמידים.

מהלך מפגש מספר 3- ??

גיל:  ז- י"ב

 • התחלה חדשה

 • תשובה- לשוב אל עצמי.

 • פרשת לך- לך, לעצמך.

 • ספרות- 

 • היסטוריה-

 • פורים

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page