top of page
סבא וסבתא.png

חברות אמיתית- וקנה לך חבר

הלוואי ונצליח לסייע לתלמידינו לצמוח מבחינה חברתית ורגשית. בניית קשרים חזקים עם עמיתים היא חלק חיוני מחייו של תלמיד ויכולה לתרום רבות לרווחתו הכללית. עם זאת, עבור חלק מהתלמידים שלנו מאתגר ליצור קשר עם חבריהם לכיתה ולהרחיב את מעגל החברים שלהם. כמורים תפקידינו להנחות את התלמידים להתגבר על האתגרים הללו ולבנות חברויות משמעותיות. 

  • יצירת סביבה בטוחה ומכילה

סביבת כיתה בטוחה ומכילה חיונית כדי שהתלמידים ירגישו נוח ובטוחים באינטראקציה עם חבריהם. מורים יכולים ליצור סביבה זו על ידי הצבת ציפיות ברורות להתנהגות, קידום תקשורת חיובית והתייחסות לכל מקרים של בריונות או הדרה. עידוד התלמידים להעריך ולכבד זה את זה יחזק את אקלים הכיתה ותחושת השייכות. כדאי לייצר בכיתה פרויקטים, פעילויות קבוצתיות, ארגון דיונים בכיתה או אירוח אירועים חברתיים. אלה יוכלו לעזור לתלמידים להכיר אחד את השני טוב יותר, ולהוביל לחברות פוטנציאלית.

  • הוראה מפורשת של מיומנויות חברתיות

יש לקיים מפגשים בהם יילמדו התלמידים ליזום שיחות, הקשבה פעילה ואמפתיה. מודלים של התנהגויות אלה ומתן הזדמנויות לתרגול יכולים לעזור לתלמידים לפתח את הביטחון העצמי והמיומנויות הדרושים לבניית חברויות.

  • טיפוח מערכות יחסים חיוביות

מורים ממלאים תפקיד חשוב ביצירת מערכות יחסים חיוביות ויכולים לעזור לתלמידים לפתח חברויות בריאה. על ידי בניית קשרים חיוביים עם תלמידיהם, המורים יכולים להוות דוגמה כיצד להתייחס לאחרים באדיבות, כבוד ואמפתיה. זה יכול גם ליצור תחושה של אמון ופתיחות שיכולים לעזור לתלמידים להרגיש יותר בנוח לפנות לאחרים.

שאלה 1. מה אם תלמיד לא שש להשתתף בפעילויות קבוצתיות? תשובה: מורים יכולים לעודד תלמידים סרבנים להשתתף על ידי מתן סביבה תומכת, פירוק משימות לצעדים קטנים יותר והצעת חיזוק חיובי.

שאלה 2. מה אם תלמיד סובל מבריונות על ידי בני גילו? תשובה: על המורים להתייחס ברצינות לכל מקרי הבריונות ולטפל בהם מיד. זה יכול לכלול דיבור עם התלמיד שמציקים לו, דיבור עם הבריון, שיתוף הורים.

מהלך המפגש

גיל:  ז- י"ב

  • התחלה חדשה

  • שעת חינוך

שלב א:

וקנה לך חבר, (מסכת אבות א ו,) 

הרמב"ם בפירושו למשנה במסכת אבות מפרט על שלושה סוגים של חברים:

"חבר תועלת"- הוא חבר לתועלת, כמו שותפים, או חברות של מלך וחיילים. כל הצדדים מפיקים תועלת מן החברות.

"חבר נחת"-  הוא חבר שחברות עמו מביאה נוחות ונחת.

חבר מעלה, שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת, והיא: הטוב, וירצה כל אחד להיעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד. וזה הוא החבר אשר ציווה לקנותו.

 

שלב ג:

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page