top of page
Happy Traveler

יציאה מאזור הנוחות

זמיש= זריז וגמיש

זמישות נחשבת לעתים קרובות לתכונה גופנית, אך היא חשובה באותה מידה במובן הנפשי. בחינוך, זמישות פירושה היכולת לצאת מאזור הנוחות, להסתגל למצבים חדשים, ללמוד במהירות ולחשוב בביקורתיות.

תלמיד זמיש הוא אחד שיכול לקחת על עצמו אתגרים חדשים, לגשת לבעיות מזוויות שונות ולמצוא פתרונות יצירתיים. מיומנויות אלו חיוניות להצלחה בעולם המודרני, שבו היכולת להסתגל ולחדש חשובה יותר ויותר.

אחד המפתחות לפתח מיומנות זו הוא קידום חשיבה גמישה. משמעות הדבר היא עידוד תלמידים להאמין שהיכולות והאינטליגנציה שלהם אינן קבועות, אלא ניתן לפתח אותן באמצעות עבודה קשה, התמדה ולמידה מכישלון. חשיבה גמישה מאפשרת לתלמידים לאמץ אתגרים ולראות בהם הזדמנויות ללמוד ולצמוח.

היבט חשוב נוסף של זמישות בחינוך הוא ללמד תלמידים להיות לומדים לכל החיים. כאשר הטכנולוגיה והתעשיות משתנות בקצב הולך וגובר, הידע והמיומנויות שתלמידים רוכשים בבית הספר עשויים להיות מיושנים תוך מספר שנים. למידה לכל החיים פירושה שתלמידים חייבים להמשיך ללמוד ולהסתגל לאורך חייהם, לחפש מידע ומיומנויות חדשות לפי הצורך. זה דורש נכונות לקחת סיכונים, להתנסות וללמוד מטעויות.

מהלך המפגש

גיל:  ז- י"ב

  • התחלה חדשה

  • חזרה בתשובה ושינוי הרגלים שליליים.

  • חג הפסח (מסופר בספר שמות שבני ישראל התקשו להשתחרר מהמצרים ששעבדו אותם, ואפילו טענו בפני משה: "כִּי טוֹב לָנוּ עֲבֹד אֶת מִצְרַיִם" , שמות יד, יב). 

  • צום גדליה

  • לימוד ספר ירמיה. הם לא נשמע לתוכחות הנביא.

  • פרשת לך- לך, לקראת שליחות.

שלב א:

מתחילים את המפגש במשחק חימום "מצב אפס":

כל תלמידי הכיתה יושבים במעגל, שני תלמידים עומדים מול החברים ומציגים סיטואציה (מורה ותלמיד, עזרה לקשיש בקניות, בילוי זוגי) כל אחד מהקהל יכול להצטרף להצגה ועליו להחליף סיטואציה. השניים צריכים להתמודד עם שינוי המצב ולהשתלב במשחק. וכך הלאה יכול להצטרף למשחק מישהו רביעי וחמישי..

שלב ב: נספר את הסיפור "להרוג את הפרה". ונצפה באחד משני הסרטונים.

שלב ג:

לאחר שיתוף ברגשות במליאה על הסיפור/ הסרטון.

התלמידים יקבלו דף ובו שאלות:

מה היא הפרה בחיים שלך?

מה הוא אזור הנחות שלך המונע מימך לראות את המציאות הרחבה יותר?

מה הם ההרגלים והמחשבות המונעים מימך לקבל מציאות אפשרית אחרת?

כל תלמיד יכתוב לעצמו דברי חיזוק שהיה רוצה לשמוע כדי לקבל כוחות לעשות את השינוי.

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page